Sport Vlaanderen mountainbike parkoer Oostmalle - Westmalle = Den Gulden Tripel


ontwerp van het Malle parkoer
Vele gemeenten in Vlaanderen hebben ondertussen een vast mountainbike parkoer uitgetekend en laten erkennen door Sport Vlaanderen. In de omgeving van Malle zijn er de omlopen van Essen, Hoogstraten-Merksplas, Lille-Beerse. In Rijkevorsel, Brecht, ... wordt aan een vast parkoer gewerkt. Een volledig overzicht is op de website van mtbroutes.be te vinden. Een visuele voorstelling van alle routes in de Noordenkempen zijn te zien via google maps (nog NIET alle routes zijn goedgekeurd).

Ook in Malle wordt er, met wisselend succes, al vele jaren aan een vast mountainbike gewerkt. Eind 2006 werd de draad terug opgenomen en opnieuw een werkgroep opgestart. Voor Oostmalle bestaat sindsdien de werkgroep Jan Boeckx en Fons De Bie terwijl in Westmalle Ronny Aerts, Marc Smolders en Danny Buysen aanwezig zijn. Vanuit het gemeentebestuur zijn Wim Jordens (schepen van sport), Ronny Cos (sportfunctionaris) en Paulette Claes (administratief medewerker jeugd en sport) betrokken. Ronny Cos heeft echter in de loop van sep-2008 de gemeente verlaten en is eind 2008 vervangen door Liesbeth Arras als nieuwe sportfunctionaris.

Zowel de omloop van Westmalle en deze van Oostmalle zijn uitgetekend, de goedkeuringen van de eigenaars zijn echter nog niet helemaal rond.

Voor de omloop van Oostmalle

De omloop is Oostmalle is praktisch volledig getekend en ontworpen door Jan en Fons. De omloop staat uit een blauwe lus van 35,3 km (waarvan 21,9 km onverhard), en een groene lus van 23,3 km (wat een verkorting is van de blauwe lus, 16 km onverhard). Beide omlopen zijn praktisch vlak, de minimum hoogte is 12 m boven de zeespiegel terwijl de maximum hoogte 28 m bedraagt.

Het laatste ontwerp (versie 1.2) is in verschillende vormen terug te vinden.

De blauwe omloop van Oostmalle en de rode lus van Lille/Wechelderzande lopen over een stuk van ongeveer 500m gelijk (maar in tegengestelde richting), qua verbinding is dat ideaal. De verbinding is op de kaart in het donker groen aangegeven omdat geel bijna niet zichtbaar is.

Voor de omloop van Westmalle

De omloop is Westmalle is praktisch volledig getekend en ontworpen door Ronny en Danny. De omloop bestaat enkel uit een rode lus van 28,1 km (waarvan 19,3 km onverhard). Ook de omloop van Westmalle is vlak met een minimum hoogte is 20 m boven de zeespiegel terwijl de maximum hoogte 30 m bedraagt.

Het laatste ontwerp (versie 1.4) is in verschillende vormen terug te vinden.

De gehele omloop van Malle


De volledige omloop is met schaal 1:50000 te zien als PDF document. Ook met google maps kan de gehele omloop bekeken worden.

De naam van de omlopen is "Den Gulden Tripel". Er zit veel betekenis in deze naam. Vooreerst verwijst "Tripel" natuurlijk naar het bekende vocht van de trappisten van Westmalle en "Gulden" verwijst naar de kleur ervan. Maar tripel is natuurlijk ook 3 en er zijn 3 omlopen voorzien.  

Volgende stappen


In aug 2006 was er de aankomst van de Eneco tour in Westmalle. Dat vond men een goede gelegenheid om het geplande vast mtb parkoer (Carl Rens was dan nog de trekker) officieel in te huldigen met een plechtigheid in de sporthal in de Berkhovenstraat. Spijtiggenoeg hing er op dat moment nog geen enkele pijl en is die er in de volgende jaren ook niet gekomnen.

Jan, Fons, Wim en Ronny zijn samengekomen op 4-nov-2008. Daar is afgesproken dat vooral Jan de laatste hand probeert te leggen aan de goedkeuring van de eigenaars. Om Blommerschot zouden er nog alternatieven mogelijk zijn voor mooie stukken parkoer.
Voor Westmalle neemt Ronny contact op boswachter Willems voor de bespreking (samen met Wim) van het parkoer op het grondgebied van de Trappisten.

Jan, Wim en Ronny zijn samengekomen op 16-dec-2008. Heel veel vorderingen zijn er nog niet gemaakt. Door een mogelijke verkoop van het vliegveld in Oostmalle zijn er misschien wel nieuwe mogelijkheden naar het parkoer.
Ronny heeft via mail contact gehad met boswachter Willems en dhr Theys van de Dennen maar daar is nog geen concrete afspraak uitgekomen om informeel over het voorgestelde parkoer te praten.

Jan, Wim, Fons, Liesbeth, Paulette en Ronny zijn samengekomen op 10-feb-2009. Liesbeth maakte het verslag.

Jan, Wim, Fons, Liesbeth, Ronny, Marc Smolders, Luc Nuyts en Paul Van Peer hebben op 7-maart-2009 de Oostmalle omloop verkend. De 34km lange omloop is vastgelegd via een gps toestel. Met deze gegevens zal nog bepaald worden wat de verhouding verhard/onverhard is, de bloso richtlijnen schrijven immers voor dat de helft van een vast parkoer onverhard moet zijn en vooral voor Oostmalle hadden we daar nogal schrik van.

Voor de verdeling verhard/onverhard heb ik me gebaseerd op mijn kennis van het parkoer gecombineerd met de stafkaarten.
Ik kan bij deze zeggen dat onze vrees ongegrond was. Volgens mijn gecapteerde gps gegevens is het grote=blauwe parkoer 34604,41 m lang waarvan 12647,80 m verhard en 21956,61 m onverhard, dat is 37% tov 63%. Het groene of verkorte parkoer is 23963.79 m lang waarvan 7900.53 m verhard en 16063.26 m onverhard, dat 33% tov 67%
Op de kaart van de grote=blauwe Oostmalle omloop zijn de zwarte stukken verhard en de groene onverhard. In het excel bestand vind je de details van de individuele stukken. Met googlemaps link (blauw, groen) kan je nog veel verder in detail naar het parkoer kijken. De kaart van de groene verkorting (met identieke zwart/groen kleuraanduiding) is ook beschikbaar als tekening.

Jan, Wim, Fons, Liesbeth, Marc en Ronny zijn samengekomen op 31-maa-2009. De aanvragen naar de eigenaars (van Oostmalle) zijn nu praktisch rond zodat de aanvraag naar Bloso kan geformaliseerd worden. Deze aanvraag zal normaalgezien op 16-apr-2009 naar Bloso vertrekken.

Op woensdag 15-apr-2009 zijn Jan en Ronny in het gemeentehuis samengekomen om de parkoeraanduidingsbordjes op het digitale parkoer te zetten. Voor Oostmalle zijn er 75 blauwe, 56 groene en 9 gevaarbordjes nodig. Voor Westmalle zijn er dat 77 rode en 13 gevaar. Voor de officiŽle aanvraag zullen de getallen naar boven afgerond worden om wat reserve te hebben.

Op 4-aug-2009 zijn boswachter Willems, Jan, Wim en Ronny in het gemeentehuis samengekomen en dhr Willems heeft hier zijn mondelinge goedkeuring gegeven voor de omloop over de stukken van de Trappisten. De boswachter maakt een formele verklaring op en laat de ondertekenen door vader abt van de abdij. De formele goedkeuring wordt in de loop van september aan de sportdienst bezorgd.

Op 17-aug-2009 heeft boswachter Van Hove de parcours Oost- en Westmalle, zoals vooropgesteld, positief geadviseerd. Hij koppelt dit intern nog even terug, maar verwacht geen verdere problemen.

Op 10-sep-2009 hebben Tom Vandebroek (van de provincie) en door Kris Mertens (Bloso-consulent) alle omlopen gefietst. De reacties waren zeer positief, een paar veranderingen werden aan het parkoer aangebracht aan het parkoer van Oostmalle (v1.2).

Op 22-okt-2009 hebben Liesbeth, Jan en Ronny het voorstel op de SPONARO (Sport, Natuur en Ruimtelijke Ordening) werkgroep voor de eerste maal toegelicht en besproken en werd positief bevonden. Er was geen enkele opmerkingen noch vragen. De gemeente Malle moet nu nog verder werk maken van de goedkeuring van de verschillende eigenaars zodat een afgewerkt geheel opnieuw voorgedragen kan worden op de sponaro werkgroep van april 2010 waar de definitieve goedkeuring kan gegeven worden.

Op 22-okt-2019 is de niet-officiŽle route gepubliceerd op mtbroutes.be.

Top of this page Back to Homepage